EU återupptar palestinskt bistånd

EU återupptog idag sitt ekonomiska bistånd till det palestinska finansdepartementet. Det handlar om motsvarande 38 miljoner kronor som ska gå till effektivare skatteförvaltning.

Utbetalningarna har legat nere sedan västländerna började bojkotta den palestinska myndigheten sedan islamiströrelsen Hamas vann det palestinska parlamentsvalet 2006 och bildade regering.

Sedan i våras finns en samlingsregering mellan Hamas och Fatah.