Svensk-norska ekonomiska eliten möttes

Just nu besöker den svenska ekonomiska makteliten Nordnorge för att diskutera framtida affärsmöjligheter mellan dessa båda länder.

Norrmännen investerar som aldrig för inom den norska olje- och gassektorn - men hittills är det bara några få svenska företag som engagerat sig kring de norska jätteprojekten, trots att svensk teknologi skulle kunna komma till nytta.

Marcus Wallenberg som bland annat är ordförande i börsjättarna Skandinaviska Enskilda Banken, SAAB och Electrolux leder den svenska näringslivsdelegationen.

– Jag ser det lite grann som att här är det något som håller på att hända, i vårt närområde. Våra norska vänner håller på att satsa hårdare, i Nordnorge och vill gärna visa oss vad som håller på att hända här uppe. Det tror jag man ska se som en möjlighet, säger Marcus Wallenberg.

Marcus Wallenberg vill helst inte sia om vad det här mötet med de norska näringslivsrepresentanterna ska ge i slutändan i from av svenska investeringar eller norska kontraktsförslag. Men det är en mycket namnkunnig svensk delegation som samlats här i Tromsö i Nordnorge.

Alla var där
Med finns nästan alla svenska näringslivstoppar. Från Boliden, ABB Sverige, investmentbolaget Investor, Volvo Aero, Alfa Laval, och SAAB. Helt klart är att Sverige fått upp ögonen för affärs möjligheter i Norge.

– Saker och ting har utvecklats på ett sånt sätt den senaste tiden med globaliseringen, med en fokusering på energi- och klimatfrågor. Med fokusering på råvarutillgångar. Ser man det i det perspektivet, kanske det inte var så lätt för fem-sex-tio år sen, att se samma möjligheter som idag. Helst skulle jag vilja ha blicken framåt och se vad är möjligheterna framåt.

JAS-plan till Norge?
Under senare tid har Sverige och Norge även fört allt intensivare samtal om militärt samarbete i de nordliga regionerna - och där finns förhoppningen från svensk sida att Norge ska köpa svenskt försvarsmateriel inte minst förs diskussioner om köp av JAS Gripenplan. Och den norske utrikesministern Jonas Gahr Störe gör ingen hemlighet av att svenska investeringar i Norge kan bidra till att Norge kanske köper Gripenplan.

Vladislav Savic, Tromsö
vladislav.savic@sr.se