Gömda flyktingar bör få nödvändig vård

En grupp kristdemokrater kräver att gömda flyktingar och människor som saknar uppehållstillstånd ska få rätt till sjukvård på samma villkor som svenskar. I en ny rapport framhålls att många gömda personer får så bristfällig vård att de riskerar liv och hälsa.

Den som gömmer sig i Sverige har rätt till vård vid akut sjukdom, men inte till primärvård eller mödravård. Kostnaden för vården får man betala själv, utan subvention från staten, vilket kan bli mycket dyrt. ’

I kristdemokraternas rapport föreslås att människor utan uppehållstillstånd ska ha samma rätt till vård som svenskar. Det vill säga man ska få subventionerad akut och mödravård samt vård som är nödvändig för att förebygga eller upptäcka en allvarlig sjukdom. För idag riskerar de här grupperna både hälsa och ekonomi, enligt rapportens författare Chaterine Pålsson Ahlgren i socialutskottet.

– Ja, absolut. Man får exempelvis inte mödravård när man är gravid. Förlossning får man hjälp med men man får betala hela kostnaden själv. Det kan bli 20 tusen kronor. Är det komplikationer kan det bli det dubbla. Och det förstår ju var och en att de pengarna finns ju inte hos de här stackars människorna som faktiskt har flytt från sitt land på grund av man känner sig hotad, säger Chaterine Pålsson Ahlgren.

Men kritikerna tycker inte att människor som vistas illegalt i landet ska ha den här rätten.

– Har man inte rätt att vara i landet, så är det också frågan om man ska ha rätt till subventionerad sjukvård utöver sjukvård av mer akut karaktär. Det säger socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén, moderat.

Det argumentet biter inte på Chatrine Pålsson Ahlgren.

– Det tycker jag är en andrahandsfråga. Oavsett varför man är i Sverige så har vi faktiskt råd med att ge nödvändig vård till alla. Och det vill jag, säger kristdemokraten Chatrine Pålsson Ahlgren.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se