Ams spår historiskt hög jobbtillväxt

Uppdaterad 16:40
Det ser allt ljusare ut på arbetsmarknaden. Nya jobb tillkommer i snabb takt, säger Ams-chefen Bo Bylund, som talar om historiskt höga siffor för jobbtillväxten. Men samtidigt är det i vissa branscher så svårt att få tag på ny personal att företagen inte ens försöker nyrekrytera.

– Det som sker under de fyra åren 2005 till 2008 har det bara hänt en gång tidigare under de senaste 50 åren att det har växt så snabbt och det var vid millennieskiftet.

– Så detta är en väldigt bra tillväxt med i storleksordningen 250 000 nya jobb på fyra år, säger Ams-chefen Bo Bylund.

Bygger på enkäter
Ams bygger sina siffror på enkäter bland en lång rad företag och det är ingen tvekan om att framtidstron är stark just nu.

I år väntas antalet sysselsatta öka med 89 000 personer och med 45 000 nästa år, enligt Ams-prognosen.

Den öppna arbetslösheten väntas i år sjunka till 4,8 procent och nästa år till 4,2 procent.

Färre i Ams-program
Ett annat glädjande besked är att antalet personer i olika Ams-program nu minskar kraftigt i takt med att de få jobb.

– Det är 40 000 personer som har lämnat programmen i år jämfört med förra året och trots det sjunker den öppna arbetslösheten med 25 000, säger Bo Bylund.

Men det finns en baksida också i den här prognosen.

Brist på personal i vissa branscher
Den snabba jobbtillväxten har också lett till brist på personal inom vissa branscher, bland annat inom teknik och data, byggbranschen och en del serviceyrken.

Detta kan leda till nya problem, säger Bo Bylund.

– Det dämpar tillväxten hos de företagen och dessutom ökar ju risken för att det kan bli löneinflationsdrivande falskhalsar på olika sätt. Och det är ju negativt för samhällsekonomin, säger Ams-chefen.

Företag försöker inte nyrekrytera
I vissa branscher är det så svårt att få tag på ny personal att företagen inte ens försöker nyrekrytera, enligt Bo Bylund.

– Det är en del, framför allt mindre, företag som ser att de har ett behov men de bedömer att det är så svårt att hitta arbetskraft så att de inte ens försöker. Det tycker jag är väldigt bekymmersamt.

Men varför försöker de inte ens rekrytera?

– Därför att de bedömer att det blir jättesvårt och att de kanske inte har tid och kraft att syssla med det. Då bestämmer man sig för att inte växa i stället, säger Bo Bylund.

Och det är många företag som är uppgivna när det gäller att hitta ny personal. Ams uppskattar att det finns 75 000 jobb som inte är tillsatta för att företagen inte lyckats hitta någon eller inte ens försökt att hitta någon.

Sören Granath
soren.granath@sr.se