Vetlanda: Socialnämnden får skarp kritik

Socialnämnden i Vetlanda får skarp kritik i hur dom hanterade det uppmärksammade fallet Louise. Revisorerna föreslår att nämnden inte ska beviljas ansvarsfrihet 2006. (SR Jönköping)