Inget torskfiskestopp i Östersjön

Idag fattade EU:s fiskeministrar beslut om principerna för torskfisket i Östersjön. När det gäller de två torskbestånden i Östersjön har ministerrådet beslutat att torskfångsterna i båda bestånden ska minska med minst 10 procent per år.

Man vill också komma tillrätta med det omfattande illegala fisket, säger jordbruks- och fiskeminister Eskil Erlandsson:

– Det första vi måste komma till rätta med är att vi får bort det orapporterade och olovliga fisket i Östersjön. Så ytterligare kontrollinsatser är en sak som jag tycker är jätteviktigt.

EU-kommissionen konstaterar att de förvaltningsplaner som har antagits och reglerna om färre fiskedagar hittills inte har varit tillräckliga för att torskbestånden ska kunna återhämta sig.

EU-kommissionen hade inför ministermötet föreslagit en minskning av fångsterna med 15 procent per år, tills torsken har nått säkra biologiska gränser och kan reproducera sig. Nu beslutade ministerrådet istället om en minskning på 10 procent:

– Minst tio procent, det är en siffra som kan bli betydligt högre än både tio och 15 om så behövs.

Torsken borde inte fiskas alls
Men det internationella havsforskningsrådet har rekommenderat att torsken i det östra beståndet i Östersjön inte ska fiskas alls. De vetenskapliga rekommendationerna har varit desamma i flera år, inget torskfiske i östra Östersjön, inte heller i Nordsjön och Kattegatt för att torsken ska kunna återhämta sig.

Men varken EU-kommissionen eller ministerrådet har lytt råden, av hänsyn till fiskeindustrin har det blivit fortsatt utdelning av fiskekvoter och fiskbestånden utarmas allt mer. Varför lyder man inte forskarnas råd, Eskil Erlandsson:

– Det är ju en linje som Sverige har drivit under många år. Men har ej lyckats, det är ju snarare så att fisket har ökat.

Hur mycket har du stridit för nollfiske i den här förhandlingen?

– I den här förhandlingen har vi över huvud taget inte diskuterat kvoter, utan det har handlat om att få fram en förvaltningsplan. Med den här planen är jag säker på att vi om några år kan nyttja fiskeresursen på ett sätt som vi har gjort i alla tider runt Östersjön.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se