Svårt skapa gemensam postmarknad i EU

Det går trögt för EU att skapa en gemensam postmarknad öppen för konkurrens inom unionen. Sverige är ett av få EU-länder som hittills avreglerat sin postmarknad. Ute i Europa är både postanställda och åtskilliga regeringar ovilliga att följa vårt exempel.

EU-kommissionen vill att posten ska avregleras i alla EU-länder senast den 1 januari 2009. Då ska unionen ha en gemensam marknad för postleveranser som är fullt öppen för internationell konkurrens. Men hittills är det bara Storbritannien och Sverige som har avreglerat sina postverk. Ytterligare tio EU-länder har gått med på att avreglera till 2009, men alla de övriga medlemsländerna spjärnar emot.

De anser att en avreglering av posten kommer att ställa de som bor på öar och avlägset belägna gårdar utan postservice. EU:s ansvariga ministrar misslyckades igen när de möttes i Luxemburg för att försöka enas om på vilket sätt och hur snabbt avregleringen ska ske.

De tvekande länderna begärde mer tid för att bestämma hur man ska säkerställa att leveranser av lätta postförsändelser når fram till alla medborgare på en avreglerad gemensam postmarknad.

Full avreglering innebär också att åtskilliga postjobb försvinner vilket orsakat oro bland EU:s två miljoner postanställda.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se