Polarforskare oroade över issmältningen

Norskt Polar Institutt i Tromsö i Nordnorge är en rådgivande myndighet i Norge som håller koll på klimatutvecklingen och kartläggningen av det norska Polarområdet. Institutets svenske forskningsdirektör Kim Holmén ser nu en oroande utveckling i de nordligaste norska bredgraderna.

– Det blir varmare. Vi har sett snabb smältning av glaciärer de senaste fem åren och vi ser en minskning av havsisen. De senaste två åren har varit helt isfria på vässtidan av Svalbard vilket är mycket ovanligt. Det är tydliga tecken på att hela området blir varmare.

Det har ju tidigare talats om att istäcken i norra ishaven kommer att försvinna först vid slutet av detta århundrade. Så helt plötsligt har det kommit rapporter om att det kommer ske år 2050 eventuellt. Sker det snabbare än vad man har räknat med?

– Det är flera saker som sker snabbare än vad vi har räknat med just nu. De senaste fem åren har vi sett smältning av is och snö som har accelererat och det kan tyda på att vi står inför en stor förändring. Sedan har modellberäkningar också kommit på senare tid som tyder på att under sommarhalvåret så kan hela ishavet vara isfritt redan om 50 år. Vad gäller kustområdet ser vi att det kommer att öppna sig inom ett par decennier.

Kim Holmén säger att man nu ser tendenser på att flera djurarter får allt svårare att klara sig, exempelvis isbjörnarna, men nytt för i år är att vikarsälens ungar inte tycks klara av förändringarna. Få ungar har överlevt på Svalbard i år. O Ismåsarna får allt svårare när iskanterna förflyttar sig långt ifrån land.

Fördelar i eländet
Mitt i eländet ser man i alla fall visa positiva förändringar.

– Paradoxalt kan man säga, ökar biodiversiteten på Svalbard och i norra Norge. Det blir fler arter och en större diversitet. Biodiversitet räknar vi ju ibland som ett positivt ord. Och det kommer att ge en del ökad produktion av vissa fiskar här uppe, på det sättet kan man ju se det som en fördel, säger Kim Holmén.
– Förenklad sjöfart kan man ju också betrakta som en fördel. Priset får de arter som är beroende av den arktiska miljön betala som då inte kan överleva, säger forskningschefen Kim Holmén vid Norsk Polainstitutt.

Vladislav Savic, Tromsö
vladislav.savic@sr.se