FRA föreslås få spara e-postkontakter

I dag, onsdag, debatterar riksdagen regeringens förslag om Försvarets radioanstalt. FRA ska i framtiden inte bara kunna söka efter information i e-post och i de telefonsamtal som passerar Sveriges gräns via kabel.

FRA kommer dessutom att kunna spara uppgifter om vilka personer som har kontakt med varandra, så kallad trafikdata.

– Det kan hända att det blir inhämtning av information till exempel om mellan vilka viss kommunikation äger rum. Det kan i sig kanske vara känsligt i något fall, säger Ingvar Åkesson, generaldirektör vid FRA.

På onsdagen debatterar riksdagen regeringens förslag om att FRA med hjälp av olika sökord ska kunna leta igenom e-post och telefonsamtal som passerar Sveriges gräns via kabel. Hittills har FRA inte haft den möjligheten.

Omdiskuterat förslag
Förslaget har varit omdiskuterat. Men en mindre del i det har inte berörts: att FRA ska kunna spara information om exempelvis vilka som e-postar till varandra, om e-posten passerar gränsen.

Orsaken till att FRA ska kunna spara informationen är, enligt Ingvar Åkesson, att den behövs för FRA:s tekniska utveckling.

Hur länge de här uppgifterna får sparas är inte helt klart än. I ett annat förslag om brottsbekämpning i EU står det att uppgifterna ska få sparas i högst två år.

– Jag kan inte på rak arm svara på hur detta kommer att se ut. Det finns ju regler om att man ska gallra ut uppgifter, säger Ingvar Åkesson.

”Inga stora mängder trafikdata”
Enligt Åkesson kommer inte några stora mängder trafikdata sparas eftersom det skulle ta för mycket plats i datorerna.

Svenska e-postadresser och nummer kan beröras men främst lär det beröra meddelanden som bara passerar Sverige på väg någon annanstans.

Om exempelvis polisen utifrån materialet vill veta något om vem som e-postar vem, måste fallet ha koppling till ett ärende där FRA har rätt att hjälpa polisen, enligt Åkesson.

Utbyte av information
Ibland byter FRA information med liknande myndigheter utomlands. Men information om trafikdata som berör svenskar ska inte lämnas till utlandet, enligt Ingvar Åkesson.

– Det betyder att vi inte lämnar ut uppgifter om enskilda personer som vistas här därför att då menar vi att det kan skada deras intressen, säger han.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se