Svårt för många företag att hitta personal

Idag presenterade Svenskt Näringsliv sin konjunkturprognos. Den visar att den svenska tillväxten dämpas något, men det är fortsatt god fart i den svenska ekonomin och BNP ökar med 3,3 procent i år. Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv anser att det skulle kunna vara ännu bättre.

– Det finns viktiga flaskhalsar som gör att tillväxten och sysselsättningen ändå inte ökar så snabbt som den skulle kunna göra. Utan tillväxten stryps för tidigt.

Vad är det som gör att det inte blir så hög tillväxt som det skulle kunna bli?

– Först och främst är det så att många företag ute i landet redan har svårt att hitta lämpliga personer att anställa, trots att arbetslösheten fortfarande är relativt hög.

Så många som åtta av tio företag i Svenskt Näringslivs företagarpanel uppger att de behöver anställa, men att det är svårt att hitta lämpliga personer. Och Stefan Fölster säger att det finns stora matchningsproblem på arbetsmarknaden, det vill säga att  företagen i många län har svårt att hitta den kompetens de söker. 

I Gävleborg är till exempel arbetslösheten hög och där uppger också en stor andel av företagen säger att de har svårt att hitta arbetskraft. 
– Märkligt nog verkar det vara svårast att hitta rätt personer i län där arbetslösheten är högst.
– Där finns olika problem. De arbetslösa har inte rätt erfarenhet och utbildning.
– Men också att företag har svårare att kompensera sig för höga löneökningar och de har då också svårt att anställa unga personer utan arbetserfarenhet till höga ingångslöner, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Eva Stenström
eva.stenstrom@sr.se