Energiproduktion lönsam affärsidé

Med stigande elpriser har förnyelsebar energiproduktion blivit en god affärsidé. Många nya företag ger sig nu in i branschen, inte bara de traditionella elbolagen.

Skogskoncernen Södra är ett exempel. I veckan invigde företaget en ny ångturbin vid massabruket i Mönsterås. Det var en del i en stor satsning på elproduktion.

Inför ett hundratal gäster invigdes mångmiljonsatsningen på den nya ångturbinen vid Mönsterås bruk. Ånga från produktionen i massabruket som tidigare bara släpptes ut omvandlas nu i stället till el.

God affär
Med den nya anläggningen producerar nu bruket inte bara pappersmassa och träprodukter, utan även 800 gigawattimmar energi, motsvarande 40 000 eluppvärmda villor.

Den största delen används till den egna anläggningen, men en del går ut i det allmänna elnätet. Det är en god affär, menar Lars Eric Åström, ordförande i Södra.

– Det är en helhetssyn på hela processen att ta tillvara den överskottsånga vi har. Vi har också fått en stimulans i det politiska besluten med gröna elcertifikat och vi har en rimlig lönsamhet i botten, säger Lars Eric Åström.

Hur stor roll spelar dagens höga elpriser för att det går att göra pengar på det här?

– Det spelar givetvis en stor roll, det är en sammantagen bedömning.

Elpriset spelar alltså in. Det gör även de så kallade gröna elcertifikaten, som ger ekonomiskt stöd till den som satsar på förnyelsebar el. Södra har nu elproduktion på alla sina tre bruk.

Större incitament
De planerar redan för nästa steg: vindkraftverk, i första hand vid de egna anläggningarna, som ligger vid kusten och redan har infrastrukturen klar, men kanske också ute i medlemmarnas skogar.

– Vi är Sveriges största producent av grön el idag. Vi har gjort allt vi kan nu och kommer att fortsätta på de andra områdena. Ju högre elpriset blir, desto större blir incitamentet att gå vidare i andra delar av anläggningarna, säger Lars Eric Åström.

Energisidan står nu för en femtedel av vinsten, för Södra. Det finns ett ökande intresse från allt fler företag inom basindustrin att ge sig in på energimarknaden vid sidan om de traditionella el-bolagen, enligt Thomas Korsfeldt, generaldirektör på energimyndigheten.

– Det lönar sig ju för dem att både producera traditionella varor och energi på det sättet man gör här.

Om man går 20 år bakåt i tiden hade det här varit en ganska otänkbar tanke, detta?

– Ja, det hade det varit. Just den här typen av satsningar har ju varit ganska otänkbara, beroende på att priser och styrmedel bland annat inte alls såg ut som de gör nu.

Vad betyder det för konsumenterna att fler kommer in på marknaden?

– Det bör ju betyda att man får en bättre fungerande elmarknad, vilket på sikt bör innebära att man får ett bättre pris i slutändan, säger Thomas Korsfeldt.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se