Socialdemokraterna sparar

Socialdemokraterna måste spara. Efter valnederlaget har ekonomin blivit sämre och partiet ska minska sin personalstyrka på partikansliet med ett 30-tal tjänster till 39 anställda.

Ingen kommer att sägas upp, minskningen genomförs med b la tidig pensionering och utbildning skriver Sydsvenskan.

Partiledningen har också beslutat att bolagisera och privatisera stora delar av verksamheten. Bland annat kommer partihuset på Sveavägen 68 i Stockholm att bolagiseras, och tjänster som tex löneadministration, it-tjänster och ekonomi kommer att köpas av privata företag.

Däremot kommer kärnverksamheten - politiken och valapparaten -att ligga kvar på partiexpeditionen och riksdagskansliet.