Förarlösa tåg dröjer

LKABs planer på att styra malmtågen med dator istället för med människor ligger på is, trots att det skulle spara energi för uppåt tio miljoner kronor per år. Istället prioriterar bolaget nu kapaciteten och möjligheten att möta kundernas efterfrågan på malm. (SR Norrbotten)