Oron för brott påverkar var tionde svensk

De allra flesta är inte så oroliga för brottslighet att det påverkar livskvaliteten.

Brottsförebyggande rådets, BRÅ:s, nationella Trygghetsundersökning visar att tre av fyra är trygga i sina bostadsområden på kvällen.

Men var tionde tycker ändå att oron för brott påverkar deras livskvalitet negativt.
Otryggheten är lika stor bland unga som bland gamla i BRÅ:s undersökning.