Svenskar behöver mer folsyra

En intressant och svår etisk fråga om huruvida Sverige ska införa berikning av bröd och mjöl med folsyra diskuterades på torsdagen av landets främsta experter på området.

Det handlar om att ett 25-tal barn per år riskerar ryggmärgsbråck om deras mammor inte får tillräckligt med folsyra, och i andra vågskålen ligger en ännu outredd ökad risk för tarmcancer för andra delar av befolkningen.

I höst väntas Livsmedelsverket fatta beslut.

– Det här är en etiskt väldigt svår problematik. Samtidigt är det en avvägning som myndigheterna måste göra. Det är ändå en grupp av barn som kan råka illa ut, säger Göran Hallmans, professor vid Umeå universitet:

Efter många års utredande och diskuterande kommer Livsmedelsverket i höst att fatta beslut om huruvida Sverige ska införa berikning av folsyra i mjöl eller bröd.

Vid en hearing idag var många forskare eniga om att svenskarna behöver mer folsyra, framförallt kvinnor i fruktsam ålder, vars barn annars riskerar ryggmärgsbråck eller andra svåra hjärnskador.

Flera andra länder i Europa planerar nu att börja berika livsmedel, till exempel Irland och Storbritannien. I USA och Canada har berikning gjorts sedan 1998, men det finns ännu inga helt tillförlitliga data för om det ökar, eller vilket somliga hävdar, tvärtom också minskar cancersjukdomar.

Nu tycker allt fler att det är nödvändigt att sätta ner foten och äntligen fatta beslut, bland dem Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson.

– Jag tror att det är viktigt att ta ett beslut på det kunskapsunderlag som finns tillgängligt nu, sedan får man väl ompröva ett sådant beslut om ny kunskap skulle komma fram, säger hon.

I väntan på beslut i frågan är det allmänna rådet framförallt till kvinnor i fruktsam ålder att öka intaget av frukt och grönt med mycket folsyra.

– Nu är vi mitt i jordgubbssäsongen och förr i tiden så var det i juni månad de flesta barn blev till och föddes sedan i mars. Jordgubbarna är en fantastisk folatkälla, det räcker med en liter så är du uppe i de här rekommendationerna, säger Margaretha Jägerstad, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se