Nytt medel godkänns för jordgubbar

Svenska jordgubbar får besprutas med ett nytt bekämpningsmedel som enligt danska studier kan skada foster. Men både Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket i Sverige anser att mängderna är så små att det inte innebär någon fara.

Trädgårdskonsulent Magnus Engstedt, som är rådgivare till svenska bärodlare, anser att oron är helt obefogad.

– I sak är det ju inget nytt, men man får en snedvridning av information där man inte lägger alla korten på bordet. Det är inget att hymla med att det i svensk bärodling används växtskyddsmedel liksom det görs inom övriga jordbruket i Sverige. Men det sker under otroligt ordnade former, säger han.

Motverkar svampangrepp
Bekämpningsmedlet Signum används för att motverka svampangrepp på jordgubbsplantorna.

Trots gifthalten har medlet, med hårda restriktioner, godkänts i Danmark och nu även i Sverige, trots att EU inte är klar med sin utvärdering av riskerna för hälsa och miljö, något som i första hand gäller den som arbetar med besprutningen.

Men de tester som redan finns kring hälsopåverkan är betryggande, säger Luisa Becedas på Kemikalieinspektionen.

Små ofarliga halter
De små halter det handlar om är dessutom ofarliga för den som äter av bären, menar hon.

– Vi har stora marginaler upp till de doser där vi ser några effekter över huvud taget, säger hon.

Men kan du säga till gravida kvinnor att de kan äta jordgubbar utan att vara det minsta oroliga?

– Den riskbedömning vi har gjort visar på det.

Det är få odlare som kommer att hinna använda medlet den här säsongen, men efter uppmärksamheten i medierna på torsdagen har ändå jordgubbsodlaren Erik Johansson i Habo redan fått oroliga frågor från konsumenter.

Avstår från att använda giftet
Även om han säger sig lita på Kemikalieinspektionens bedömning, så avstår han ändå tillsvidare från att använda medlet.

– Kan man undvika medel som kan vara lite tveksamt så gör man det.

Frukt och grönt odlat i Sverige har enligt Livsmedelsverkets prover normalt ytterst låga halter av giftrester, men Erik Johansson befarar att en debatt om bekämpningsmedel ändå skadar ryktet,

– Det finns ju personer som väljer att inte köpa jordgubbar, till exempel gravida kvinnor. Det är ju olyckligt för de bär som vi levererar och säljer ska vara giftfria, säger Erik Johansson.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se