Antalet öppna förskolor ökar

Antalet öppna förskolor ökar för andra året i rad.

Hösten 2006 fanns 470 öppna förskolor, det är 22 fler än året innan. Samtidigt har antalet kommuner som helt saknar öppen förskola minskat från 151 till 131.

Därmed tycks den nedåtgående trenden, som pågått sen 1991, vara bruten.

Den öppna förskolan är till för barn upp till fem år, som inte går i vanlig förskola, och deras föräldrar.

Tillgängligheten är fortfarande låg, i dag går det drygt 400 barn på varje öppen förskola, jämfört med drygt 270 barn under 1991, enligt Skolverket.