Statens kommuntillsyn otillräcklig

De statliga myndigheternas tillsyn över kommunernas verksamhet fungerar inte. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport.

Riksrevisionen har gjort flera granskningar av hur kommunernas verksamhet kontrolleras, och konstaterar bland annat att tillsynen utförs för sällan och är inte enhetlig.

Enligt riksrevisorerna är detta särskilt allvarligt för grupper som har svårt att göra sig hörda, till exempel inom överförmyndareverksamheten och när det gäller funktionshindrades rätt till arbete och utbildning.