Verkstadsägare dömda för prao-olycka

I Norrköping har två ägare till en verkstad dömts till 80 dagsböter vardera (á 400kronor) för arbetsmiljöbrott.

Det var för två år sedan som en 13-årig praoelev skadades, när han arbetade vid en borrmaskin. Pojkens arm bröts på två ställen.

Förutom dagsböterna ska de två ägarna betala nära 10 000 kronor i skadestånd till pojken, rapporterar Folkbladets nätupplaga.

Pojken borde inte ha fått använda maskinen, eftersom han var minderårig. Det saknades också rutiner för hur praoelever borde tas om hand, enligt tingsrätten.