Reinfeldt ändrar sig om enskilda fall

Fredrik Reinfeldt backar från sin tidigare ståndpunkt att han som statsminister inte ska ta upp enskilda fall när han diskuterar mänskliga rättigheter med utländska ledare.

Han betonade i veckan att han som regeringschef främst ska tala om principer, men på fredagen sa han att det kan bli aktuellt att ta upp enskilda fall.

– Det utesluter inte att det visst kan bli så att jag tar upp ett enskilt fall. Då får det ju vara att vi har sagt att det här är ett enskilt fall, det är väldigt viktigt, vi har gjort konsulära eller diplomatiska ansträngningar, nu kan det kanske göra skillnad om vi tar upp det i ett samtal. Jag ska inte alls utesluta att det kan bli fråga om det.

I måndags var statsministern på besök i Vingåker och ville tala äldrevård. Han fick då frågan om varför han inte tagit upp fallet med en fängslad journalist i Kina när han träffade den kinesiske presidenten och förde då ett resonemang som gick ut på att Reinfeldt som statsminister ska tala om principer och inte om enskilda individer. Något som annars är vanligt att regeringschefer gör när andra diplomatiska framstötar inte gett önskad effekt.

Amnestykritik
Människorättsorganisationen Amnesty kritiserade Reinfeldt för detta, borgerliga riksdagsledamöter uttryckte en annan uppfattning och socialdemokraternas ledare Mona Sahlin lämnade på fredagsförmiddagen in en interpellation i riksdagen där hon ifrågasätter Reinfeldts syn på försvaret av de mänskliga rättigheterna.

Men på fredagen hade alltså Reinfeldt modifierat sin uppfattning, och sa att han visst kan tänka sig att till exempel ta upp frågan om den fängslade svensken Dawit Isaak med företrädare för Eritrea.

– Även det kan kanske vara aktuellt. Men i en del fall är ibland den bästa diplomatin inte den som hamnar på förstasidorna på tidningarna. Ibland gör vi andra typer av ansträngningar som kan vara väl så verkningsfulla för att nå fram. Men det kan också vara fråga om att det också på min nivå ska riktas kritik därför att det är ett så pass allvarligt fall eller att vi gör bedömningen att det också faktiskt kan spela roll  och göra skillnad.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se