Soffliggare vinner på pensionssystemet

Det har lönat sig att vara en aktiv premiepensionssparare. De som bytt fonder ofta har fått allra högst avkastning inom premiepensionssystemet. Men sparandet har överlag varit en framgångssaga. Det anser i alla fall Daniel Barr, chefekonom på PPM.

– Det som framförallt kanske är en nyhet för många är att premiepensionssystemet har gått så pass bra, trots att det sjösattes mitt under den värsta börskraschen under 1900-talet. Vi har ändå lyckats leverera i genomsnitt över sju procent i avkastning varje år sedan den första kronan sattes in i systemet 1995, säger Daniel Barr.

Vilka har lyckats bäst?

– Man kan väl säga att de som är icke-väljare har lyckats något bättre än de som gjort ett aktivt val. Och de som har varit väldigt aktiva har också presterat en något högre avkastning. Det senare beror framförallt på att de verkar ha tagit en högre risk och att det har varit ett väldigt positivt börsklimat.

Hittills har det alltså lönat sig att vara en aktiv premiepensionssparare. Det har gett en årlig avkastning på 7,8 procent, jämfört med 6,7 procent för soffliggarna, de som fått sina pengar placerade i den statliga premiesparfonden.

Sämst har det gått för dem som själva en gång valt fond men sedan inte sett över sitt sparande, de har fått 5,5 procent i årlig avkastning.

Lärdomen är alltså att det lönar sig att bry sig om sitt sparande. Men en grupp sparare är givna förlorare, oavsett om de bryr sig eller inte, och det är kvinnorna.

Redan idag ligger de mer än 20 procent efter männen i sparande, de har i snitt 45 000 mot männens 55 000 kronor.

Under många års sparande med ränta på ränta kan det ge väldigt stora skillnader i pension. Daniel Barr på PPM, säger att det är naturligt att männen har mer i sparande. 

– Det är en följd av att män har högre inkomster och därmed betalar de in mer till pensionssystemet och får bättre pension också. De två sakerna följer hand i hand, säger Daniel Barr.

Men är det inte väldigt stora skillnader, 10 000 kronor i kapital, mellan män och kvinnor?

– Ja, men det är en reflektion av den arbetsmarknad vi har, tyvärr.

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se