Volvo vill satsa på båt- och tågtrafik

Volvochefen Leif Johansson anser att Sverige snabbt måste bygga om infrastrukturen för att möta klimathotet. Fler transporter behöver gå på båt och järnväg och Volvo vill gärna vara med och investera.

– Till exempel i hamnar, stora nya investeringar som behövs i flera hamnar här i Göteborg bland annat, men också i andra delar av Sverige. Eller när man ska gå över mellan järnväg och sjötransport eller mellan järnväg och lastbilar, säger Leif Johansson.

Är det inte lite udda att en lastvagnstillverkare finansierar järnvägsutbyggnad?

– Jo, men det vi faktiskt säljer är ju effektiva transporter. Vi kan i rimlighetens namn inte motsätta oss att ha en helhetssyn på transporter så att våra kunders kunder faktiskt får en så effektiv transport som möjligt.

Volvochefen har tidigare talat om att Volvo vill vara med och finansiera vägar i Göteborgsområdet. Nu vill lastvagnskoncernen alltså också satsa på järnvägar och hamnar.

Genom att ta ut avgifter ska Volvo få avkastning på sina investeringar i infrastruktur.

– Poängen är ju att vi behöver få till satsningar i infrastruktur snabbare än vad vi lyckas göra över statsbudgeten.

Volvochefen är något av politikernas favorit i klimatpolitiken. Han stod som ledamot bakom slutsatser i Göran Perssons oljekommission och är nu ledamot i Fredrik Reinfeldts efterföljare hållbarhetskommissionen.

Johansson märker ingen skillnad och tycker att de politiska blocken ska gå ihop i klimatfrågan.

– I uthållighetskommissionen och i oljekommissionen är det väldigt lika diskussioner som försiggår. Det leder mig ytterligare till att säga att jag tror att man ska försöka att försöka att komma överens över gränser så pass mycket att vi kan få en långsiktig syn på detta. Det är en uppmaning till politiker, säger Leif Johansson.

Tomas Ramberg
tomas.ramberg@sr.se