Svårt att få sommarvikarier till vården

Uppdaterad 17:45
Även i år har vården svårt få semestervikarier på många håll. Men i år är det inte lika lätt som förr att bemanna med hyrläkare. Den nya arbetstidslagen gör att läkare har svårt att jobba extra.

Ulla Tansen, vd för bemanningsföretaget ”Rent a Doctor” berättar hur den nya lagen påverkar läkarnas arbetstid.

– Det gör ju i vissa fall att läkarna som tidigare i vissa fall kunde spara ihop kompledighet som man tjänade ihop i samband med en jourtjänstgöring, nu inte kan ta ut det klumpvis som man kanske gjorde tidigare, säger Ulla Tansen.

– I stället är man tvingad att ta ut kompledighet i samband med sin jourtjänstgöring och kan alltså inte spara ihop den och då jobba extra på sin jourtid i samma utsträckning som tidigare. Det påverkar nog till viss del.

Ökar behovet av inhyrning
– Det ökar ju behovet också. För vårdgivarna har ju svårt att få ihop schemat med den bemanning som de har. Så i slutändan ökar det ju också behovet av inhyrning på vissa ställen, säger Ulla Tansen.

Läkarbristen är särskilt tydlig ute i landet, i psykiatrin och i primärvården. Svenska distriktsläkarföreningen uppger att det saknas 2 000 läkare för att uppfylla statens mål på 6 000 läkare på vårdcentralerna.

Bristen är värst i Norrland, Västra Götaland, och delar av Småland och Skåne.

Brist på barnmorskor
Landstingen försöker lösa personalbristen genom att vårdcentralerna samarbetar, eller att sjukhusavdelningar stänger under semestrarna.

I Norrbotten stänger flera vårdcentraler vissa delar av sommaren.

– När det gäller vårdcentralerna så stänger man så att det bara finns en öppen under sommaren, säger Ingrid Stridsberg, personalchef landstinget Norrbotten.
I storstäderna är läkartillgången lite bättre. Där är bristen på specialistsköterskor, som till exempel operationssköterskor eller barnmorskor ett större problem.

Kan inte ta emot
I Stockholm väntas många barn nu i sommar, men chefsläkare Peter Rönnefalk säger till Ekot att han räknar med att platsbristen ska vara mindre än förra året. Tidigare har en del mammor fått åka till angränsande landsting för att föda barn.

I sommar kommer förlossningsavdelningen i Västerås inte att kunna ta emot barnaföderskor från Stockholm. Personalen försöker täcka upp så att alla får sin semester.

– Vi pysslar och vi vrider och vänder på allt. Alla som kan förlösa, inklusive avdelningschefer och biträdande klinikchef, som också är barnmorska, arbetar i vården på sommaren och det gör vi varje sommar, för annars räcker inte personalen, säger Elisabeth Ekblom avdelningschef på förlossningsavdelningen.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se

i samarbete med
SR Norrbotten och
SR Västmanland