Språkkrav för invandrare väcker debatt

I Storbritannien har debatten blossat upp om vilka krav landet ska ställa på invandrare, och om de är för många. Regeringen vill till exempel att fler ska lära sig tala engelska.

Kommunminister Ruth Kelly säger att allt för mycket material av slentrian har blivit översatt till en rad andra språk.

– Det är till exempel möjligt för någon att komma från Pakistan eller någon annanstans ifrån, och upptäcka att material hela tiden slentrianmässigt blir översatt till deras egna modersmål, säger Ruth Kelly.

Förra året lade Storbritannien ner cirka 1,4 miljarder kronor på att översätta information av olika slag. Men nu kan det åtminstone delvis bli slut med det, för nu talas det allt mer om att det här gör att människor inte uppmuntras att lära sig engelska.

Förslaget får stöd
Kritiker säger dock att vissa invandrargrupper kommer att bli mer isolerade. Men förslaget får stöd av den oberoende, opolitiska organisationen Migration Watch.

– Vi ska inte översätta, förutom information om nödsituationer. Om de inte talar engelska så bör de lära sig det, säger organisationens ordförande Sir Andrew Green till brittiska BBC.

Förslaget har också fått stöd från en fristående kommission som regeringen tillsatte förra året i spåren efter terrorattackerna i London.

Syftet med kommissionen är att få människor med olika kultur och bakgrund att blir mer integrerade.

Att kunna engelska anses vara en sådan faktor, även om självmordsbombarna som slog till sommaren 2005 talade engelska väl, till med så bra att en av de undervisade i engelsk skola.

Arbetsgivare ska betala
Kommissionen föreslår att arbetsgivare som har anställda med bristande språkkunskaper ska vara med och betala språkutbildningen.

Kommissionen har också låtit genomföra en opinionsmätning som visar att nästan 70 procent av de tillfrågade tycker att det har kommit för många invandrare till Storbritannien.

Bakgrunden är bland annat ett stort inflöde av människor från de nya medlemsländerna inom EU. Och nu talar kommunminister Ruth Kelly om en förnyad syn när det gäller invandring:

– Vi har koncentrerat oss på fördelarna som finns, men vi måste vara öppna och ärliga när det gäller de utmaningar som också finns runt om i landet.

Maria Eksedler, London
maria.eksedler@sr.se