Parasiter orsak till massdöden av ejdrar

Massdöden av ejdrar i södra Östersjön och Öresund har orsakats av parasitangrepp, det skriver Skånska Dagbladet.

Ejdrarna har varit försvagade av matbrist och därmed känsligare för angrepp av olika parasiter, konstaterar danska Veterinärinstitutet i Århus.

Nära 6 000 ejderungar som kläckts vid Bornholm har dött.