Många flickor rädda för att giftas bort

Just nu utreder polisen i västra Stockholm ett fall där föräldrarna till en 15-årig flicka är misstänkta för att mot hennes vilja ha försökt föra henne till Egypten. Inför varje sommarlov finns flickor som är oroliga för att resa till sina föräldrars hemländer, många är rädda att bli bortgifta.

Det märks på stödmottagningen Kruton i Stockholm, säger behandlingsassistenten, Ina Muller  

– Vi har sett överhuvudtaget under första halvåret 2007 att det är en ökning, att det är fler tjejer och unga kvinnor som ringer. Men strax innan skolavslutningen är det oftast det som kommer, att man är rädd för vad som ska hända under sommarlovet, man ska åka till mammas och pappas hemland och då vet man inte vad som sker, säger hon.

Skyddat boende
Kruton är ett stöd och rådgivningscenter för unga kvinnor med utländskt ursprung. Det drivs av socialtjänsten i Stockholm och här finns skyddat boende, möjlighet att komma fram på telefonen dygnet runt, och varje dag tar man emot mellan tre till fem unga kvinnor för samtal. 

Sedan i maj har 20 tonårsflickor som är rädda för att bli bortgifta kontaktat mottagningen. Enligt Anders Börjes chef för mottagningen har man en extra beredskap just nu efter skolavslutningarna.

Kuratorerna försvinner
– Nu i veckan och fram till midsommar kan den ske en ökning. Just i och med att skolorna stänger då, och den skolkurator som man då kanske haft kontakt med under hela läsåret och som varit den stöttande funktionen också försvinner på sommarlov då, säger han. 

Flera organisationer vittnar om att det varje år finns flickor som har det svårt just efter skolavslutningen. Juno Blom är jämställdhetshandläggare på länsstyrelsen i Östergötland, som har ett nationellt uppdrag att förbättra arbetet mot hedersvåld

– Det är svårt att säga några exakta siffror men klart är ju ändå att det är ett så pass stort problem att vi måste sätta in aktiva åtgärder för att flickor inte ska gå omkring med den här oron. 

Strategier ta sig hem
På Rädda Barnens kriscentrum, som varje år har kontakt med ungefär 100 flickor, som är rädda för att bli bortgifta, handlar samtalen just nu mest om strategier för att kunna ta sig hem igen.

Men här säger man sig märka en skillnad i år mot tidigare, att samtalen är mer spridda över året.

Och det märker man också på Kruton. Här har man redan kontaktats av lika många flickor som under hela förra året.  

– I takt med att vi blir kända och den här frågan uppmärksammas så givetvis blir det fler flickor som tar kontakt, säger Anders Börjes, chef för Kruton.

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se