Oenig regering om tidigare skolstart

Uppdaterad 17:45
Grundskolan ska vara tioårig och skolstarten obligatorisk när barnet fyller sex år. Det vill tre av de fyra partierna i regeringen. Men oppositionen säger nej och därmed hänger reformen på det fjärde allianspartiet, kristdemokraterna.

Ett av regeringspartierna som vänt i frågan är centern.

– Om man börjar skolan tidigt och ger tidiga insatser så förbättrar ju det elevernas situation senare i skolgången, säger Sofia Larsen, centerpartist och ordförande i riksdagens utbildningsutskott. 

Arbetar mot reform 2009
Även moderaternas partiledning har bestämt sig för att driva frågan om skolplikt från sex års ålder. Folkpartiet har drivit frågan länge. Nu vill de tre alliansbröderna arbeta för att genomföra reformen redan 2009, när en ny skollag väntas bli antagen. 

Men oppositionen säger redan nu kompakt nej till förslaget. Varken socialdemokraterna, vänsterpartiet eller miljöpartiet gillar idén. De tycker att barnen mognar i olika takt och därför räcker det med dagens flexibla system.

Barnen är väldigt olika
Idag får föräldrarna bestämma om barnen börjar skolan när de är sex eller sju år. Och det är bara tre procent av alla sexåringar som valt att starta skolan tidigt. Marie Granlund är socialdemokraterna representant i utbildningsutskottet.

– Redan idag är det ju som så att föräldrarna kan välja om deras barn ska börja när de är sex eller sju år, och det tycker vi är en väldigt bra lösning eftersom alla barn är väldigt olika, säger hon.    

(kd) har ej bestämt sig
Med en enad opposition mot förslaget måste de tre allianspartierna försöka få med sig det fjärde allianspartiet, kristdemokraterna, som är emot förslaget. 

– Vi vill se en flexibel skolstart som innebär att vi ha fokus på barnet mognad och kanske mindre då på plikten, säger Gunilla Tjernberg, kristdemokratisk skolpolitisk talesman.

Gunilla Tjernberg vill sätta sig ner och prata med koalitionsbröderna, och hon vill inte lova att partiet står fast vid sitt nuvarande motstånd. 

– Idén som sådan får vi naturligtvis diskutera och se vad det är vi är överens om, säger hon.

Som förslaget ser ut idag, ser ni någon möjlighet till kompromiss?

– Den frågan får vi återkomma till, säger hon. 

Kan ni gå med på obligatorisk skolstart vid sex års ålder? 

Jag har redogjort för den ställning som kristdemokraterna har tagit och där står vi idag så jag kan inte ge några utfästelser, säger hon.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se