Israel oroat för utvecklingen

Oron sprider sig för att våldsspiralen mellan Fatah och Hamas, som vi framförallt sett i Gaza, också ska eskalera på Västbanken. Israel har redan vidtagit åtgärder för att försvåra en sådan utveckling genom att gripa politiska ledare, som skulle kunna tänka ställa sig i spetsen för stridande grupper.

Israeliska styrkor griper ständigt vad man kallar misstänkta palestinier och sätter dem i israeliskt fängelse. Men under en tid nu har den här verksamheten intensifierats och israelerna har riktat in sig på att fånga in palestinska ledarfigurer, säger statsvetaren Mahdi Abdel Hadi som leder det palestinska forskningsinstitutet Passia.

Judiska bosättare får inte hotas
Under de sista tio dagarna har israelerna försökt rensa Västbanken från tänkbara upprorsledare och det gäller ledare både inom Fatah och Hamas, säger Mahdi Abdel Hadi. Flera hundra har gripits och det finns tecken som tyder på att israelerna tar kontrollen över allt större delar av Västbanken. 

Israel vill inte ha några palestinska strider på Västbanken som kan resultera i att de judiska bosättarna, spridda över stora delar av Västbanken, på ett eller annat sätt hotas.

Stöttar Abbas åtgärder
Istället gör man allt för att stärka den palestinske presidenten Mahmoud Abbas försök att upprätthålla ordning. Och eftersom det nu är en krisregering, utan deltagande av Israels fiende Hamas, som skall styra Västbanken, så kan Israel också skicka både hjälp och pengar till honom. Och detsamma tänker USA göra.

Christer Fridén, Jerusalem
christer.friden@sr.se