Oroligheter trots ny palestinsk regering

Den nya palestinska krisregeringen är nu på plats i Västbanken. Samtidigt kommer rapporter om att israeliska trupper gått in i ett litet område i norra delen av Gazaremsan. Dessutom har det israeliska oljebolag som förser Gaza med bland annat bensin nu stoppat leveranserna, vilket ytterligare förvärrar situationen för Gazaborna och flyktingströmmarna.

Även om beslutet att stoppa tillförseln av bensin och gas till Gaza inte var den israeliska regeringens utan oljebolagets, så sa Israels infrastrukturminister Benjamin Ben-Eliezer i dag att tills vidare kommer gränsövergångarna mot Israel att vara stängda för överhuvudtaget alla leveranser. 

Men regeringsbeskeden är motstridiga. Premiärminister Ehud Olmert hälsar från USA, där han just nu befinner sig, att han inte kommer att tillåta en humanitär katastrof i Gaza. 

Bistånd återupptas
Men det är ingen tvekan om att Gazaborna är oroliga. Det hamstras i butikerna och kön av palestinier som vill ta sig ut växer vid gränsövergången till Israel vid Erez. Men det är inte många som släpps igenom. Bara i riktigt ömmande humanitära fall tillåter israelerna passage. 

Palestinierna på Västbanken kan däremot räkna med en bättre situation. I dag tillträdde den nya krisregeringen som inte har några medlemmar från det islamistiska Hamas och därmed uppfattas den som rumsren i väst. Och både USA och Israel har nu beslutat att återuppta biståndet till Västbanken. Hamasstyret i Gaza har däremot deklarerat att den nya regeringen är olaglig. 

Olika uppfattningar om regeringen
Palestinierna i allmänhet verkar inte bry sig särskilt mycket om den nya krisregeringen och dess medlemmar. Bortsett från att premiärministern Salam Fajad uppfattas som en bra person.

– Han är inte korrumperad säger Kaijmed Fader i Ramallah.

Kaijmed Fahder är mycket noga med att säga att Salam Fajad inte är korrumperad, som vissa andra, i den nya regeringen, anser han. Han vill inte säga några namn.  

En som fullständigt struntar i att titta på tv:n intill är 20-årige Mohammed Shafaei. Han bryr sig inte om politik alls. Istället börjar han prata om vapen. 

– Jag tycker inte om vapen, men i den här situationen är det bra att ha ett, säger han.  

Gaza svårt
Det är mitt i eftermiddagsrusningen här i Ramallah. De allra flesta jag försöker prata med vill inte prata om den nya regeringen. ”Ingen uppfattning”, är det vanligaste svaret.

Abed Shifaa, säger att han åtminstone själv ska ta sin del av ansvaret för att försöka förändra situationen, nämligen genom att gå till moskén för att be.

– Jag ska be för att det ska bli fred här i Palestina, och för att Västbanken och Gaza ska förenas till en familj, men när det gäller Gaza är det svårt, säger han.

Jan Andersson, Ramallah, Västbanken
jan.andersson@sr.se

Christer Fridén, Jerusalem
christer.friden@sr.se