Hårdare kontroll av båtförares nykterhet

I den svenska skärgården skärper polisen kontrollen av båtägarnas nykterhet under midsommarhelgen.

I bland annat Stockholm fördubblar sjöpolisen sin personalstyrka.

Sjöpolisen får också hjälp av Kustbevakningen att utfärda böter för fortkörning och andra brott till sjöss.