Ingen lösning i sikte om EU-fördraget

Det är fortfarande ytterst ovisst om EU-länderna ska lyckas enas om att få EU:s vilande författning på fötter igen på toppmötet på midsommarafton. EU:s utrikes- och europaministrar kom inte närmare en lösning vid sitt möte i Luxemburg på söndagskvällen.

En stor majoritet av EU:s 27 medlemsländer är beredda att godkänna en nedbantad och i vissa avseenden förenklad författning men fyra EU-länder hotar fortfarande att sätta käppar i hjulet in i det sista.

Det största hindret för en uppgörelse på EU:s toppmöte på fredag är Polens krav på en förändring av de nya röstreglerna. Den polska regeringen kräver mer inflytande på bekostnad av de största länderna Tyskland och Frankrike.

Rätt stoppa förslag
En annan svår nöt att knäcka är Storbritanniens vägran att acceptera att författningens stadga om medborgarnas rättigheter ska bli rättsligt bindande.

Holland som röstade nej till EU:s författning i folkomröstningen för två år sen kräver också en impopulär förändring av fördraget för att blidka sina kritiska väljare. Holland vill att de nationella parlamenten ska få rätt att stoppa förslag från EU-kommissionen.

Måste komma till skott
EU:s utrikes- och europaministrar lyckades inte komma runt något av dessa hinder vid sitt möte i Luxemburg igårkväll. Och därmed är det fortfarande högst osäkert om EU:s regeringschefer ska lyckas lösa EU:s fördragskris på toppmötet på fredag. Sveriges europaminister Cecilia Malmström är otålig.

– Europa bryr sig mer om än röstviktning och kompetens tror jag. Att vi kan komma till skott med klimatfrågan, som nu ska konkretiseras.

– De här vackra målsättningarna som gjordes i mars och som alla är väldigt glada över, men det ska bli politik också, och levereras, och vi har brottsbekämpning och en mängd utmaningar så vi måste fokusera på det och komma vidare, säger hon.

Kerstin Brostrand, Luxemburg
kerstin.brostrand@sr.se