Alltfler barn överges i Ryssland

I det allt rikare Ryssland blir allt fler barn övergivna. De lämnas kvar på BB eller hamnar på institution. Föräldrarna övertalas att avstå från sin föräldrarätt. Trots att ryska staten nu försöker uppmuntra till adoptioner av barnhemsbarn beräknas fortfarande nära en miljon finnas på institutioner och sjukhus.

Oleg har vuxit upp på barnhem i Priozersk.

– Nej, nej, föräldrar behövs inte, säger 23-årige Oleg lite bittert och personalen på barnhemsinternatet i Priozersk fyller i att de inte har brytt sig. 

Oleg lägger till att de nog var alkoholister. Sanningen är att ingen riktigt vet för precis som för de flesta av Olegs vänner på internatet för barn som stämplats som mentalt handikappade har ingen brytt sig tillräckligt om vare sig dem eller föräldrarna. Inte när Oleg föddes och inte heller idag när Ryssland blir rikare och rikare.  

Antalet fattiga familjer ökar
Jelena Kosjenikova är chef för ett institut med svenskt stöd, som arbetar för barn och famlijers rätt.

Så kallade ”dåliga” familjer eller fattiga familjer ökar trots att Ryssland nu är rikt. Över 700 000 barn finns på institutioner utan föräldraromvårdnad, enligt Jelena. 

Men statistiken har brister för alla de nyfödda som överges på sjukhusen finns inte med. Officiellt existerar inte ens dessa barn tills de placeras på barnhem. Det kan ta många år och på sjukhusen får de varken stimulering eller tillräcklig omvårdnad.  

Enkelt överlåta barnen
– Det är uppenbart att vi har en dramatisk ökning i föräldrar som förlorar sin rätt till barnen eller övertalas på BB att inte ta med sig barnet hem, säger Jelena. 

Att överlåta sitt barn till samhällsvård är enkelt i Ryssland, det krävs bara en namnteckning på ett papper. Unga, fattiga mödrar eller där barnen har något handikapp är främst i riskzonen. Jelena ser brister i både kunskap och samarbete. 

Ingen ger stöd
Det saknas respekt, kunskaper och vattentäta skott mellan hälsovård och socialvård. Ingen ger stöd till mamman som tvivlar på att hon kan ta hand om sitt barn och istället övertalas hon av läkare att lämna barnet för barnets skull. 

För Oleg har det blivit bättre. Med utländskt stöd har internatet ändrats till familjegrupper och färre barn tillåts bara ligga i sina sängar utan kontakt eller uppmuntran.