Inga nya utsläppsrätter till energisektorn

Regeringen beslutade på torsdagen om tilldelningen av utsläppsrätter för perioden 2008 till 2012 för 700 anläggningar. De omfattar 40 procent av de svenska koldioxidutsläppen.

Beslutet följer EU-kommissionens beslut och innebär att tilldelningen är lägre än vad Sverige tidigare föreslog. Energisektorn får inga nya utsläppsrätter alls.

– Det innebär att nu sänker dels kommissionen hela bubblan för koldioxid i Europa och det tycker vi är bra. Det innebär i Sverige att vi minskar tilldelningen av utsläppsrätter med tio procent jämfört med vad förra regeringen gjorde, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Liten effekt på utsläppen hittills
Den förra regeringen ansökte om ökad tilldelning av utsläppsrätter. EU-kommissionen underkände då Sveriges förslag, liksom en rad andra länders. Hittills har tilldelningen av utsläppsrätter varit så generös att den har haft mycket liten effekt på utsläppen.

Kommissionens önskan att minska utsläppen och regeringens beslut innebär att Sverige får ungefär samma tilldelning som under den nuvarande perioden. Till saken hör att de företag, som deltar i utsläppshandeln har haft mindre utsläpp än vad de faktiskt tilldelats.

Andreas Carlgren var nere i Bryssel och diskuterade med miljökommissionär Dimas. Han förnekar att han lobbade för en högre tilldelning.

– Det är en myt som har spridits effektivt, men den gör den inte mer sann. Vi har hela tiden sagt att vi vill ha klarhet i beräkningarna men vi välkomnar kommissionens restriktiva tilldelning. Vi vill att taket i Europa ska sänkas och vi ställer upp på att Sverige ska ha mindre utsläpp än vad den förra regeringen föreslog.

Men ni stödde den förra regeringens förslag om högre tilldelning ursprungligen?

– Det var i riksdagsbehandlingen och det var helt korrekt och innan den här regeringen hade tillträtt.

Varför ska inskränkningarna ligga just på el- och fjärrvärmesektorn och inte på industrin?

– Därför att den är inte lika konkurrensutsatt. Befintliga anläggningar hänvisas helt och hållet till att betala för alla sina utsläpp genom att köpa utsläppsrätter på den europeiska utsläppsmarknaden, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se