Fler svenska ledamöter i Bryssel

Sverige ska få större inflytande i EU-parlamentet. I dag röstade EU-parlamentet igenom ett förslag som ger Sverige ytterligare två röster jämfört med det ursprungliga förslaget.

Moderaten Gunnar Hökmark som sitter i parlamentets konstitutionella utskott är nöjd:

– Detta är en mycket stor framgång anser jag. Jag är mycket glad och stolt över det. Vi har nog aldrig tidigare lyckats flytta fram den svenska positionen så mycket.

Att röstfördelningen i europaparlamentet skulle göras om när antalet medlemsländer ökar från 15 till 27 har alla varit överens om men inte om hur det skulle gå till. Det förslag som nu antagits syftar till att länder med jämförbar storlek ska ha någorlunda jämförbar representation av ledamöter i förhållande till ländernas invånarantal.

Det gör att till exempel Tyskland får färre röster medan andra stora länder får några fler. Bland de mindre länderna gynnas Sverige tillsammans med Österrike och Belgien.

Ministerrådet avgör
Fortfarande ska ministerrådet, alltså medlemsländernas regeringar, godkänna den här uppgörelsen och det finns förstås risk att någon som förlorar på den här reformen ska sätta sig på tvären. Samtidigt är det på uppdrag av just ministerrådet som parlamentet har haft i uppdrag att komma överens om mandatfördelningen.

Sverige har i dag 19 ledamöter. Enligt det ursprungliga förslaget skulle det antalet till och med ha minskat till 18 men nu ska det bli 20 i stället. Det kan låta som en mindre förändring, men enligt Gunnar Hökmark är den nog så viktig.

– För det första innebär det att vi ökar vår representation mer än tio procent samtidigt som parlamentet faktiskt minskar i omfattning så att det är en stor ökning. Även om två mandat låtet lite men det innebär att det kommer att finnas svenskar i princip i fyra ytterligare utskott och det är det som räknas, att finnas på plats, enligt Gunnar Hökmark.

Reporter Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se