Klimatförändringar vinstlott på Grönland

Klimatförändringarna kan bli en vinstlott för Grönland. Enligt en rapport publicerad av Världsnaturfonden i dag kommer områdets naturresurser att friläggas och fisket blir bättre. Det kan i slutändan skynda på frigörelsen från Danmark.

Att jordens klimat håller på att bli varmare märks allra tydligast i de arktiska områdena. Det har redan satt tydliga spår på Grönland där isarna blir allt mindre.

Om isarna fortsätter att smälta kommer det att bli lättare att ta tillvara områdets olje- och mineraltillgångar. Det blir också lättare att transportera råvaror och produkter från isfria hamnar under längre perioder än i dag.

Det säger Världsnaturfonden i den nya rapporten om hur den globala uppvärmningen påverkar levnadsbetingelserna på Grönland.

Över 1 000 nya jobb i gruvor
Inte minst inom gruvindustrin finns stora värden att ta tillvara och de grönländska självstyrelsemyndigheterna räknar med att gruvorna inom några år kommer att ge 1 500 nya jobb. Och oljebolagen står på kö för att leta efter olja.

Landets nu viktigaste näring, fisket, kommer att förändras när det blir varmare, men sannolikt till det bättre. Räkorna som nu betyder mycket drar sig troligen norrut, men ersättas av torsk. Man räknar med att värdet av torskindustrin är större än vad räkindustrin ger.

Självständighet från Danmark
Allt detta sammantaget kan göra det lättare för Grönland att ekonomiskt stå på egna ben. I förlängningen ger det också grönländarna möjlighet att snabbare än många trott lämna dagens gemenskap med Danmark och bli en helt självständig nation.

Men klimatförändringarna har också en allvarlig baksida. Det gamla grönländska samhället baserat på bland annat sälfångst riskerar att brytas upp. För också sälen kommer att minska och därmed också isbjörnarna som lever på säl. I spåren av att livet förändras kommer sannolikt också sociala problem, som redan är stora på Grönland.

Christer Fridén, Ekots Nordenkorrespondent
christer.friden@sr.se