Mödradödlighet minskar inte

Fortfarande dör över en halv miljon kvinnor varje år i samband med att de ska skaffa barn, trots stora insatser runt om i världen för att minska mödradödligheten. Nästa vecka hålls en stor konferens i ämnet i London. (P1 Vetenskapsradion)