Redan rika amerikaner blir allt rikare

I USA växer klyftan mellan fattiga och rika. Nya siffror visar att en hundradel av alla amerikaner häromåret tog hand om en femtedel av alla inkomster i landet.

Det är tidningen Wall Street Journal som tagit del av statistik från USA:s skatteverk IRS.

Tidningen skriver att redan 2004 tog den rikaste hundradelen hand om 19 procent av alla inkomster. De senaste uppgifterna visar att siffran nu har vuxit till drygt 21 procent alla inkomster.

Skillnad mellan direktör och arbetare
På den andra sidan, och då gäller hälften av befolkningen, där är utvecklingen den motsatta. Här har andelen av alla inkomster sjunkit från 13,4 till 12,8 procent. En vanlig förklaring till den här utvecklingen är att de bäst ställda hushållen också gynnats av goda tider på aktiebörserna.

Andra uppgifter, som kommer från fackföreningar som i åratal kritiserat höga ersättningar till bolagschefer, pekar åt samma håll. Inte minst när det avgångsvederlag och ersättningar till direktörer blir av med jobbet. Räknat på varje år som en industriarbetare och direktör varit anställd så har direktören i genomsnitt fått ett så kallat golden goodbye med fortsatt lön i 170 veckor. För industriarbetaren handlar det om två veckors lön.

Fattiga utan matkuponger
När till exempel läkemedelbolaget Pfizers vd Henry McKinnel försvann från sitt jobb kunde han veckla ut en gyllene fallskärm på ungefär 200 miljoner dollar, alltså långt mer än 1 miljard kronor. I mer normala fall brukar ett så kallat golden goodbye ge två till tre årslöner plus stora bonusersättningar, som faller ut ofta oberoende av om bolaget gått bra eller dåligt.

Samtidigt med uppgifter från det amerikanska skatteverket har det också kommit siffror som visar att det finns ungefär tre miljoner fattiga amerikaner som inte får ut matkuponger som de har rätt till. Och den gruppen har därmed inte kommit med bland de nästan 27 miljoner personer som förra året kunde kvittera ut matkuponger.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se