Finland söker vårdpersonal i Sverige

Finland vill locka tillbaka sina finländska sjukvårdsarbetare från Sverige. I hemlandet råder stor brist på vårdpersonal och samtidigt som det finska vårdarfacket varslar om massuppsägningar för bättre löner pågår just nu finska rekryteringsdagar i Stockholm.

– På lång sikt kommer vi att ha alltför lite vårdpersonal, för det blir bara fler och fler åldringar i Finland, säger Eva Jussil.

– Vi har planerat att komma ut och försöka få skötare som ursprungligen är från Finland, att komma tillbaka.

Eva Jussil är ledande överskötare inom primärhälsovården i Vasa i Finland och en av ett tjugotal arbetsgivare från finsk sjukvård som tillsammans med finska arbetsförmedlingar samlats här på finska ambassaden i Stockholm för att rekrytera sjukvårdsarbetare.

Lönen inget lockbete
Tillströmningen av finska läkare och sjuksköterskor var särskilt stor under 60- och 70-talet och förhoppningen är nu att locka tillbaka dem som redan går med funderingar om att återvända till Finland.

Någon högre lön än här i Sverige är det inte direkt tal om. Enligt det finska vårdfacket Tehy, är lönenivån i Finland 20 procent under genomsnittet i OECD-länder och för fyra dagar sen bestämde man sig för att varsla om massuppsägningar om inte månadslönerna höjs med åtminstone 4 000 svenska kronor de närmsta två åren.

Eva Dannert, personaldirektör i Stockholm Landsting hoppas att finska sjukvårdsarbetare stannar, eftersom utländsk arbetskraft är viktig för svensk sjukvård.

– Det kommer att bli ännu viktigare framöver tror jag. Vi kommer inte att klara vår hälso- och sjukvård på grund av de stora pensionsavgångarna om vi inte får arbetskraft från annat håll, säger Eva Dannert.

Gyllene tillfälle
Tillbaka på Finska ambassaden verkar det svårt att locka hem de finska sjukvårdsarbetarna, men för svenska Ingrid Nordman från Sandviken som är arbetslös har det dykt upp ett gyllene tillfälle.

– Jag berättade att jag var intresserad av att söka jobb på Åland och då blev jag visad till ett bord och fick prata med en person, säger Ingrid Nordman.

– Jag kan tänka mig nästan vilket jobb som helst, jag har varit arbetslös ett tag. Och ska jag flytta kan det lika gärna bli Åland, jag tycker att det låter underbart skönt.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se