Svårt få talträning efter stroke

Minst sex av tio landsting saknar logopeder som kan hjälpa personer, som har drabbats av stroke, att återfå talet. Det visar statistik från Riksstroke-registret.

Tidig och intensiv talträning av strokepatienter har visat sig ha god effekt, men utan träning försämras prognosen.

Även utanför landstingen är det svårt att få tillgång till en logoped, säger Ann-Charlotte Laska, som är överläkare på strokeenheten vid Danderyds sjukhus.

Varje år drabbas av drygt 10 000 svenskar av afasi i form av akuta tal- och språksvårigheter.