Ingen öppning om robotskydd i Europa

USA:s utrikesminister Condoleezza Rice lovar ryska människorättsorganisationer stöd. Samtidigt hoppades försvarsministern på mer samarbete med rysk militär i ett tal till höga ryska officerare. Den stora tvistefrågan mellan Ryssland och USA är fortfarande inte löst.

All trafik stoppades på ryskt manér i Moskva på lördagen när de amerikanska gästerna i svarta bilar med poliseskort körde genom centrum.

Efter fredagens toppmöte, när inga påtagliga resultat nåddes, träffade Condoleezza Rice idag ryska människorättsorganisationer. Hon lovade dem stöd för att skydda människor mot statliga övergrepp.

Ogillar kritik
Hennes möte kommer knappast att hyllas av makten i Kreml, som ogillar kritik från väst när det gäller brist på demokratiska fri- och rättigheter i Ryssland.

Utländska regeringar anklagas ofta för att lägga sig i landets inre angelägenheter och försöka påverka de kommande parlaments- och presidentvalen.

Men USA:s försvarsminister Robert Gates gjorde samtidigt sitt bästa för att vinna ryska höga militärofficerare gunst.

Han förklarade att USA är angeläget om ett närmare samarbete med rysk militär för att undanröja terrorhot. Hur det samarbetet ska se ut förklarades inte närmare.

Hitta lösningar
Gates och Rice är i Moskva för att försöka hitta en lösning på den konflikt som nära nog nått kalla krigsproportioner, nämligen de amerikanska planerna på robotsköldar i Polen och Tjeckien, som Ryssland kraftigt protesterat mot.

Nya idéer om ett gemensamt missilförsvarssystem ska ha diskuterats i mötet på fredagen. Den ryska reaktionen på de nya idéerna har dock helt uteblivit.

President Vladimir Putin har tidigare föreslagit alternativ placering i Azerbajdzjan istället för i Polen. Samtal om det har tidigare förts i Baku, utan någon lösning.

Ett annat ryskt förslag är att gemensamt placera robotförsvarssköldarna i Kaliningrad, något som USA inte svarat på.

Kan Ryssland
Inte heller när det gäller Iran tycks länderna ha kommit närmare varandra, vilket verkar förvåna de amerikanska utsända, som båda är väl förtrogna med Ryssland.

Rice talar ryska och har ägnat stor del av sin karriär åt studier av Sovjetunionen.

Gates var CIA-analytiker med specialinriktning mot Sovjetunionen. Han var också chef för CIA under det kalla kriget.

Maria Persson Löfgren, Moskva
maria.persson_lofgren@sr.se