Samtliga upprorsledare gripna i Burma

I Burma har nu samtliga ledare för demonstrationerna nyligen gripits. På lördagen kommenderades tiotusentals människor i Rangoon till att delta i demonstrationer till stöd för Burmas militärjunta.

Den mest namnkunnige av de nu gripna är Thay Kywe, som ledde de första av de munkdominerade demonstrationerna. Han var också en av demokratirörelsens förgrundsgestalter redan för 20 år sedan.

Amnesty säger sig idag vara ”extremt oroade” för hur alla dessa gripna behandlas. Man befarar misshandel och tortyr av de gripna.

Trotsar FN
Regimens reaktion på FN:s beklagande tidigare i veckan har hittills varit uteslutande rent trots.

Man har fortsatt med massarresteringar och kommenderingar av människor att delta i noga regisserade demonstrationer till stöd för juntan och dess påstådda ”vägkarta till demokrati”.

FN:s särskilda sändebud för Burma, Ibrahim Gambari, återvänder nu i helgen till regionen för att söka stöd bland grannländerna för att försöka påverka den burmesiska regimen.

Inga påtryckningar
Första anhalt är det likaledes militärstyrda Thailand, som dock redan gett besked om att man inte kommer att ta till påtryckningar mot Burma.

Trots det ”djupa beklagande” som Kina till slut gick med på i FN:s säkerhetsråd, har landet samtidigt gjort klart att det med sin vetorätt, inte tänker tillåta mer meningsfulla aktioner mot Burma, där kineserna hoppas få köpa upp landets jättereserver av naturgas.

Lika lite tänker det också energihungriga Indien låta demokratiska principer och mänskliga rättigheter stå ivägen för sina affärer med Burma.

FN-sändebudet Gambaris företrädare gav upp häromåret, då han i åratal försökt påverka juntan, utan att komma någonvart.

Bengt Therner
bengt.therner@sr.se