Ungas sms-lån undersöks på nätet

För att bromsa den kraftiga ökningen av unga som fastnar i skuldfällan genom sms-lån, startar Konsumentverket och kronofogden en enkät på internet. Undersökningen görs på ungdomssajten Playahead.

Tanken är att man ska få svar på frågorna om varför ungdomarna tar sms-lån, vad de vill använda pengarna till och hur mycket de vet om riskerna.

Vid halvårsskiftet hade kronofogden fått in drygt 4 500 krav om betalningsförelägganden för obetalda sms-lån.

De flesta rör människor mellan 18 och 25 år.

För hela år 2007 tros siffran stiga till över 10 000.

Svaren ska bland annat användas till ett förebyggande informationsmaterial, som de kommunala skuldrådgivarna ska använda när de föreläser i grundskole- och gymnasieskolor.

Enkätsvaren ska också användas i Konsumentverkets arbete för ändrad lagstiftning kring snabblån.