Orent dricksvatten i Påarp och Mörarp

I Skåne uppmanas invånarna i östra Påarp och Mörarp att koka sitt dricksvatten innan de dricker det, eftersom det har hittats förhöjda halter av bakterier i vattnet. Bakterierna kan ge magbesvär. (SR Malmö)