Undanskymd roll för Reinfeldt och Bildt

Senare den här veckan väntas EU:s regeringschefer komma göra upp om detaljerna i EU:s nya fördrag på ett toppmöte i Lissabon. Ändringen innebär också att Sveriges statsminister och utrikesminister får undanskymda roller, när Sverige under det andra halvåret 2009 blir EU:s ordförandeland.

EU:s nya fördrag innebär att det europeiska rådet ska ha en vald ordförande, som leder rådet.

Europeiska rådet består av EU:s alla regeringschefer och möts minst minst fyra gånger om året på EU:s toppmöten.

Utrikesministrarnas möten ska ledas av en person som kallas för hög representant, i praktiken en utrikesminister i EU.

Gälla från 2009
Meningen är att fördraget ska gälla redan den första januari år 2009, ett halvår innan Sverige tar över EU-ordförandeskapet.

Regeringskansliet har förstås redan, med viss besvikelse, enligt vad Ekot erfar, insett att förändringarna innebär att Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt hamnar i mediaskugga jämfört med Göran Persson och Anna Lindh för sex år sedan.

Ett av programmen i Sveriges Televisions serie om Göran Persson hette ”ordförande Persson”. En ordförande Reinfeldt kommer inte att finnas på samma sätt.

Blir bisittare
Den som kommer att synas på EU:s toppmöten blir EU:s nye valde ordförande. Reinfeldt blir bisittare.

Förmodligen får Reinfeldt följa med när EU har toppmöten med stormakter som Ryssland och USA, men även då som en extraperson, eftersom sådana möten i huvudsak sköts av ordförandena för EU och för EU-kommissionen.

Samma situation kommer att gälla för Carl Bildt.

Det är den höge representanten, EU:s utrikesminister, som leder den del av utrikesministrarnas möten, som gäller EU:s förbindelser med omvärlden.

Malmström träder fram
Till skillnad mot Bildt kan däremot Europaminister Cecilia Malmström få en mer framskjuten roll.

Hon blir nämligen den som leder den del av EU:s utrikesministermöten, som gäller övriga utrikesfrågor, som om ett land ska få bistånd i samband med naturkatastrofer, som bränder och översvämningar.

Tillvaron i EU-skugga för Reinfeldt och Bildt blir förstås bara verklighet om EU:s nya fördrag antas av de tjugosju medlemsländerna. Nu arbetar alla hårt för det.

Misslyckas ansträngningarna fortsätter de gamla reglerna att gälla.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se