Tre amerikaner delar årets ekonomipris

Riksbanken pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går i år till tre amerikaner. De får priset för att ha utvecklat en metodik för att bättre kunna förutse och maximera det ekonomiska utfallet i till exempel affärer eller sättet som myndigheter och företag arbetar på.

En av pristagarna Eric S Maskin, var märkbart tagen när han blev uppringd strax efter klockan ett.

– Det här är fantastiskt men jag har nog inte förstått det än säger professor Erik S Maskin när ekot når honom på telefon i New Jersey. Maskin säger att han är särskilt glad att få dela priset med sin idol 90-åriga Leo Hurwicz.

– Han är min förebild och jag har nominerat Hurwicz till ekonomipriset i åratal säger Maskin. Som nästan har svårt at få fram orden, medan hans assistent på Princeton University jublar över nyheten.

– Jag har svårt att tro det. Det är verkligen fantastiskt, säger hon.

Allokeringsmekanismer
Han får priset tillsammans med Roger B Myerson vid Chicagoinuverstitetet och 90-årige Leonid Hurwicz, den äldste pristagaren hittills.

Enligt vetenskapsakademiens motivering har de tillsammans ” lagt grunden till teorin för allokeringsmekanismer”.

En teori som enligt akademin används flitigt inom både nationalekonomin och statsvetenskapen.

Förenklat handlar det om hur marknaden fungerar, eller kanske snarare hur den ibland inte fungerar, för metoden som de tre professorn utarbetat och förfinat kan användas för att förstå hur knappa ekonomiska resurser används bäst på en marknad där alla ofta inte har samma information och där spelreglerna inte alltid är helt rättvisa.

Internetförsäljning
Metoden kan också användas för att förstå på vilket sätt köpare och säljare bör agera på en marknad för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Professor Per Krusell sitter i kommittén som utsett pristagarna och han säger så här om hur metoden kan användas.

– Ett intressant exempel är hur man säljer saker på internet där är det faktiskt så att många av dem som sätter upp internetsajter försöker tänka igenom hur de ska sälja sin vara och då använder man den här typen av tänkande. Men det finns inom alla delområden av nationalekonomin och även i statskunskapen.

Var det svårt att bestämma vem som skulle få det?

– Nej, det var faktiskt inte svårt alls. Det som man möjligen skulle kunna säga, varför får Hurwicz priset så sent? För han har varit med väldigt länge. Han är 90 år och den äldsta pristagaren någonsin.

– Men där är nog tanken att det har skett väldigt mycket och det har byggts på väldigt mycket av andra forskare. Maskin och Myerson har varit centrala i detta så vi har egentligen inte haft några problem. Det har varit stor enighet och glädje över att kunna ge det här priset, säger Per Krusell.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se

Ginna Lindberg
ginna.lindberg@sr.se