Kris på företag förbättrar beredskap

Svenska bolag är dålig förberedda på kriser. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget IF låtit göra bland 100 slumpvis utvalda börsbolag.

– Enligt vår undersökning så är det alldeles för många som svarar nej på frågan om förberedelser för eventuella kriser, säger Ken Henningson som är krishanteringsexpert på IF.

– 39 procent av dem som har tillfrågats har inte gjort någon omvärldsanalys och förberett sig i den utsträckning som man tycker man borde göra när man är ett börsnoterat företag.

Dålig koll på underleverantörer
Många bolag tycker att de har en bra krisberedskap. Samtidigt är det många av dem som har dålig kontroll på sina underleverantörer och externa samarbetspartner som exempelvis sköter börsbolagens IT-system. Detta är något som Ken Henningson finner anmärkningsvärt.

– Vi tycker att man inte har bra kontroll på sin krishantering och riskhantering om man inte också har bra kontroll på sina underleverantörer och de företag som man har outsourcat till.

Företag som sluppit kriser sämst
Ken Henningson säger att det är få svenska företag som har drabbats av större kriser, vilket kan vara orsaken till att beredskapen sviktar inom vissa bolag. Det är de företag, som har varit med om allvarliga kriser, som också har bättre koll på sin krishantering, enligt Ken Henningson.

En anledning kan vara att man inte har drabbats av något större och därför känner man inte att det här är något som bör prioriteras.

Eon har dragit nytta av kriser
Ett bolag som har fått se vad kraftiga stormar kan ställa till med är energibolaget Eon. Detta är något som har påverkat Eons krishantering till det bättre, enligt Stieg Claesson, kommunikationsdirektör och medlem i Eons krishanteringsgrupp.

Vi är förberedda och det finns naturligtvis en mängd kriser som kan uppstå när man sysslar med infrastruktur som vi gör.

Drygt 30 procent av de tillfrågade börsbolagen i IF:s undersökning tror att hotbilden framöver kommer att öka.

Det tolkar vi som att man ser att det finns en anledning att förbättra sig i varje fall. Vår slutsats när vi ser resultatet av undersökningen är att man definitivt bör förbättra sig, enligt Ken Henningson

Annika Carpman
annika.carpman@sr.se