Trähusbranschen behöver mer personal

Hustillverkningen i Norrbotten har högkonjunktur just nu och behöver mer personal, personal som är svår att hitta.

På Englundshus i Kalix skulle man kunna fördubbla produktionen om det fanns tillräckligt med anställda.

Jarkko Erikshammar är vd på Englundshus.

– Det är väldigt märkligt att ett skogslän att vi har brist på artbetskraft, framförallt inom träindustrin. från alla yrkeskategorier, både tekniker och trähusarbetare.

Varför är det så här tror du?

– Det är väl egentligen träindustrins oförmåga att locka till sig unga människor. men sen har vi under en längre tid inte utbildat folk, säger han.

Flera hustillverkare i Norrbotten vittnar om att man praktiskt taget får dammsuga efter personal. Vittjärvshus i Boden som har många order till södra Sverige och nu på senaste tiden även till Japan och som ska in på irländska marknaden, har tagit in ett tiotal lärlingar senaste halvåret.

Älvsbyhus bygger ny fabrik utanför Karlstad och rekryterar nu med vissa svårigheter. Plusshus i Arvidsjaur har mest brist på tekniker och ingenjörer. Och Englundshus i Kalix har haft 15 lärlingar senaste halvåret, den äldste är 60 år gammal.

– Alla som gick den här utbildningen hos oss har fått jobb, antingen hos oss eller hos andra.

Tar ni in folk som är ovana?

– Vi har tagit in folk som i vissa fall aldrig har hållit i i en hammare.

Om ni hade tillräckligt med personal hur skulle ni kunna utöka produktionen då?

– Vi hade kunnat dubblera produktionen under 2007 om det hade funnits arbetskraft, säger Jarkko Erikshammar

Inger Marklund, SR Norrbotten
inger.marklund@sr.se