"Torskfiskekvoterna bör sänkas 2008"

Fisketrycket på torsk i Nordsjön är fortfarande alltför högt och fiskekvoterna bör därför sänkas rejält till nästa år. Det anser det Internationella havsforskningsrådet, ICES.

ICES lämnar sina vetenskapliga rekommendationer för Nordsjöfisket på fredag den här veckan.

Det finns tecken på att småfisk av torsk nu ökar i Nordsjön, säger ICES och Fiskeriverket. Fisken måste dock tillåtas växa till och därför bör fiskekvoterna för nästa år hållas 50 procent lägre än 2006, enligt ICES.