Samarbete ska hejda bolånekris

Tre stora amerikanska banker börjar nu samarbeta för att försöka mildra effekterna av den bolånekris som rasar i USA sen månader tillbaka. De tre samt ytterligare några finansinstitut håller på att skapa en gemensam fond som förhindra att krisen inte slår mot den allmänna ekonomiska utvecklingen.

Det gemensamma agerandet av de tre amerikanska globala storbankerna, Citigroup, J P Morgan Chase och Bank of America kommer efter ett initiativ av det amerikanska finansdepartementet som med oro sätt hur bolånekrisen på olika sätt påverkat den finansiella sektorn i USA.

Så sent som på måndagen redovisade till exempel Citigroup stora vinstminskningar, vinsten för det tredje kvartalet minskade med 57 procent.

Samarbetet mellan bankerna går ut på att tillsammans med ytterligare några finansinstitut bygga upp en gemensam fond om 80 miljarder kronor som ska vara beredd att stödköpa om vissa investmentfonder okontrollerat säljer av sina skuldebrev som är kopplade till bland annat den skakiga bolånemarknaden.

Det amerikanska finansdepartementet har inga planer på att gå in med pengar i fonden, men har varit involverad i diskussionerna kring den som pågått de tre senaste veckorna, vilket är en tydlig signal om med vilket allvar departementet ser på situationen på kreditmarknaden. Fonden ska vara färdig att operera om 90 dagar och väntas vara igång under hela 2008.

Initiativet fick både ris och ros av marknaden. En del analytiker befarar att blott det faktum att fonden behöver bildas är ett tecken på att bolånekrisen inte kommer vara löst i första taget och att det kan vara ett tecken på att bankerna ser att problemen är större än vad man hittills velat erkänna.

Daniel Alling New York
daniel.alling@sr.se