Historiskt möte när Putin besöker Iran

Rysslands president Vladimir Putin befinner sig just nu i Iran. Det är ett historiskt besök som följs med intresse världen över. Mordhoten mot presidenten och frågan om Iran och kärnvapnen står i centrum. Men också vikten av samarbete mellan länderna kring Kaspiska havet.

– Alla stater runt Kaspiska havet måste kämpa tillsammans för stabilitet och fred i området, sa enligt rysk tv den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad när han inledde mötet för länderna runt Kaspiska havet.

Han ska också ha nämnt att problemet med Irans kärnenergi snart ska vara löst.

Markerade religionen
Att mötet hålls i den islamiska republiken Iran var tydligt. En imam inledde, en markering av att den religiösa makten står över de världsliga ledarna, precis som det är i Iran.

President Vladimir Putin är den förste ryske ledare som sätter sin fot i Iran sedan Josef Stalin 1943. Han kommer också att märka av mullornas makt i Iran då han möter landets högste ledare Ali Khamenei.

En ovanlig ynnest för en ickemuslim. De påstådda mordhoten mot presidenten gör att besöket omges med extra stort säkerhetspådrag och hemlighetsmakeri kring tidpunkterna för möten mellan statscheferna.

”Fred och stabilitet viktigt”
President Putin talade om vikten av fred och stabilitet i området runt havet, att inga frågor kan lösas med militära medel, att inga av länderna används som bas för en militär attack.

Alla frågor måste lösas i dialog även de som inte är lösta än, sa presidenten.

I det slutdokument som de fem länderna Kazakstan, Turkmenistan, Iran, Azerbajdzjan och Ryssland skriver under bör ett sådant bindande avtal finnas, enligt Ryssland.

Den ryske presidenten förväntas också tala direkt med de iranska ledarna om kärnenergin. Det ryskbyggda kärnkraftverket i Busher har ännu inte kommit igång, båda länderna skyller på varandra.

Kärvapen central fråga
Den springande punkten är om Iran parallellt utvecklar kärnvapen eller inte. President Putin har sagt att han inte sett några bevis för att så är fallet.

Enligt ryska tidningen Kommersant ska Putin också skriva på ett avtal om 50 nya jetmotorer till det iranska flygvapnet. Ett avtal värt 150 miljoner dollar.

De iransk ryska affärerna är omfattande, en god relation med Iran är förutsättningen för mångmiljardaffärer för ryska företag.

Maria Persson Löfgren, Moskva
maria.persson_lofgren@sr.se